Na javni poziv Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti EnU-8/22 JKP „Jasenovačka voda“ d.o.o. prijavila je projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga. Od strane Fonda odobreno je 80 % ukupnih troškova što iznosi do 7.963,37 eura ( bez PDV-a). Ukupna procjenjena vrijednost projekta je 9.954,21 eura (bez PDV-a).

Tekst i foto: opcina-jasenovac.hr