Nakon što je 23. veljače 2023. stupio je na snagu novi Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom, Ministarstvo je 2. ožujka 2023. uputilo novi Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom kojim se utvrđuju mjere obnove zgrada koje se odnose na obnovu zgrada javne namjene, višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća te stambeno zbrinjavanje, na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Više o tome nalazi se u letcima i prezentaciji ispod.

Letak 1

Letak 2

Prezentacija samoobnove

Ministarstva prostornog uređenja,državne imovine-  https://mpgi.gov.hr/

Piše: opcina-jasenovac.hr