Proveden postupak za korištenje 4,3 mil Kn iz Fonda solidarnosti, za nerazvrstane ceste na području općine Jasenovac


Nakon potpisanog Ugovora sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture za sanaciju nerazvrstanih cesta iz Fonda solidarnosti u iznosu od 4,3 mil. kuna Izrađeni su troškovnici cesta i sva dokumentacija za Javnu nabavu.
U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je javna nabava za sanaciju nerazvrstanih cesta u naselju Jasenovac za pet grupa sa ukupnom procijenjenom vrijednosti preko 1.600.000,00 kn.

Autor članka i foto: opcina-jasenovac.hr