30. prosinca 2022. godine potpisani su ugovori o radu na određeno vrijeme s 30 žena pripadnica ciljanih skupina projekta “Radim, pomažem, učim – faza III”, UP.02.1.1.16.0435, iz programa “Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III”. koga je cilj osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, što ublažava posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potiče socijalnu uključenost i povećava razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Prednost pri zapošljavanju imale su žene pripadnice ranjivih skupina: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice. Trajanje ugovora je 6 mjeseci, od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine, u kojem razdoblju će zaposlene žene obavljati poslove određene Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Usluge pomoći u kući će koristiti 180 krajnjih korisnika na području općine Jasenovac. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Piše: opcina-jasenovac.hr