Na poziv voditelja Ispostave Hrvatskih voda Novska Tomislava Pavičić koje su nadležne za obranu od poplave, općinska načelnica Marija Mačković sazvala je u nedjelju 11. prosinca 2022. godine u 9,00 sati sastanak predstavnika vatrogasnih društava koja djeluju na području Općine Jasenovac i predstavnika naselja u kojima nema vatrogasnih društava.

Sastanku je nazočio i voditelj Ispostave Hrvatskih voda. Nakon održanog nedjeljnog sastanka, prihvaćena je preporuka Voditelja za pomoć oko punjena vreća s pijeskom i to na tri lokacije : na pumpi Lončarice, Uštici kod nogometnog igrališta, i u Košutarici kod nogometnog igrališta. Na poziv za 13,00 sati za punjenje vreća odazvali su se mještani gotovo iz svih naselja općine. Vreće s pijeskom Vodoprivreda Novska kao ovlašteno poduzeće za obranu od poplave, odvozilo je na zatvaranje propusta i na lokacije koje su prema njihovoj procjeni potencijalna mjesta za mogućnost izljevanja vode. Dogovorena je uspostva rada javne rasvjete tijekom cijele noći, rad HGSS službe, te mogućnosti noćnih obilazaka naselja. Uspostavljen je rad svih crpnih stanica.

Zbog preljevanja vode preko ŽC Košutarica-Mlaka ista je zatvorena za promet, 11.12. 2022. godine od 23,00 sata, za prijevoz potrebnih namirnica i mještana, Hrvatske vode su osigurale HGSS službu.

Sve nadležne službe i dalje prate vodostaj i odrađuju potrebne aktivnosti.
Zahvaljujemo svima koji su se odazvali na dragovoljan rad punjenja vreća s pijeskom.

Autor priloga: opcina-jasenovac.hr