Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području
Republike Hrvatske stupila je na snagu u utorak, 22. studenog 2022. godine te je
objavljena u Narodnim novinama broj 135/2022, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Mjere se odnose na područje cijele Republike Hrvatske, a određuju obvezno držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi, a obavezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi.

U zonama ograničenja (zona zaštite i zona nadziranja) određenima zbog pojave visokopatogene influence ptica na području Zagrebačke županije, zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda i drugih materijala kojima bi se mogla proširiti influenca ptica.

U svrhu ranog otkrivanja visokopatogene influence ptica iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu. 

Ovim putem Ministarstvo poljoprivrede apelira na odgovorno ponašanje svih posjednika
peradi i ptica u zatočeništvu sa zamolbom da se pridržavaju odredbi Naredbe kako bi se
spriječila daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi te širenje ove bolesti i time
umanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito. Ministarstvo
poljoprivrede osiguralo je 24-satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji
građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.

Cijelu naredbu možete pronaći ovdje:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_11_135_2040.html