Pravna klinika Pravnog fakulteta Zagreb održati će dežurstvo Pravne klinike u srijedu, 21. studenog 2022. od 10 do 13 sati u prostorijama Gradske uprave u okviru pružanja besplatne pravne pomoći.